August 2007

Kúpim

31. august 2007 at 21:40 | diceros
píšte do komentárov vaše inzeráty

Predám

31. august 2007 at 21:40 | diceros
píšte do komentárov vaše inzeráty

Drvivá Menšina

31. august 2007 at 17:10 | diceros |  VIDEOKLIPY
Čo tu máme dnes


Môj svet


V Inej koži


V centre dianiaAerosmith

31. august 2007 at 17:04 | diceros |  VIDEOKLIPY
I don´t want to miss (instrumental)L.U.Z.A.

31. august 2007 at 17:02 | diceros |  VIDEOKLIPY
Večer s Lúzou


Aby si niečo dosiahol musíš proste makať


Ja mám hudbu (instrumental)


Ťažko budem iný


Hudba z ulice - Boom party 2007


To čo spája nás/ Aby si niečo...Indy & Wich

31. august 2007 at 16:54 | diceros |  VIDEOKLIPY
Múj svet (ft.H16)


Hádej kdo1000 Mc´s


Noc je 1/2 dne


Břatři v rýmu


Hip Hop vol.2 party


2Rytmus

31. august 2007 at 16:41 | diceros |  VIDEOKLIPY
Cigánsky sen


Antirytmus remix na G Unit cars


Potrebujem tvoju nenávisť


Kuresfank


Nitrianska hokejováH 16

31. august 2007 at 16:31 | diceros |  VIDEOKLIPY
Nech vidia


Zarábaj cashIdem si svoje/ Dneska ide kartaKariéra 16 Remix


Keď chytím mikrofón


Mejkin da video


V tvojom klube (live)


Nasávaj ten dym in Dopler


RozprávkaBy Akon

Kruhy v obilí

31. august 2007 at 15:00 | diceros
Jak se pozná, že kruhy v obilí jsou mimozemského původu? Jednoduše! Stačí když ufolog řekne, že kruh je zaručeně pravý. Říkají si Circlemakeři a dělají zaručeně pravé kruhy v obilí...
Když se někde přes noc objeví záhadný obrazec v obilí, obvykle se kolem něj krom novinářů srotí i další podivná individua - ufologové, parapsychologové, záhadologové a další samozvaní vědci. Měří v kruzích hypermagnetické pole, antigravitace, následně vydávají své výsledky v nabubřelých "vědeckých" pracích, v nichž připisují původ kruhů mimozemšťanům, duchům, tajemným energetickým polím, skřítkům, elfům a další havěti. Tito badatelé vymýšlejí každoročně další teorie, čím praštěnější, tím lepší.
Naštěstí existují lidé z opačného pólu - lidé, kteří hold na sebe musí vzít úkoly mimozemšťanů, duchů a energetických polí a dělají za ně jejich práci, aby ufologové měli radost, neboť mimozemšťané, duchové a energetická pole na své povinnosti týkající se tvorby záhadných obrazců zvysoka kašlou. Parta lidí, jež si vzala na svá bedra takovou tíhu, si říká Circlemakeři.
To se vždycky tak jednou dvakrát do roka seberou, vezmou si náčiní a v náhodně vybraném poli pak přes noc vyrobí záhadně vypadající obrazce. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, snad jen na to, že jejich kruhy jsou zaručeně pravé, jak tvrdí odborníci. Poté několik měsíců sledují výkydy některých ufologů o jejich obrazci, načež se veřejně přihlásí k autorství ničíc tak tajemnou Záři obalující každého ufologa. Nechme však mluvit samotné ufouny a ufology:
Kruh prý objevili zemědělci při žních a báli se obilí v jeho okolí sklidit a tak ho nesklidili. Ufologové prohlásili, že jde o přesný kruh. Dále prohlásili, že kdyby obrazec chtěli udělat lidé, museli by ovládat umění antigravitace, protože do kruhu žádné stopy po lidech nevedly. Nikdo si už ale nevšimnul toho, že do kruhu vedou stopy po traktorech a těmi se lze do obrazce lehce dostat. Na obrazci byla též naměřena tranzdimenzionální energetická substance
Dlouho jsme neváhali a tak jsme napsali do novin protireakci, kde jsme se přihlásili k autorství. Se svou odpovědí do novin přišel místní ufolog Novák: Zástupce společnosti Lugnasat Radomír Novák, který se zabývá zkoumáním piktogramů, považuje popsanou metodu za naivní. "Piktogram u Bystřičky byl ve skutečnosti elipsou. A navíc střed víru, který tvořilo polehlé obilí, ležel mimo eliptický střed. To by nikdo nedokázal," kroutí hlavou. Podle něho svědčí výpovědi občanů, kteří v okolí bydlí, že v obilném lánu skutečně došlo k něčemu neobvyklému. "Svědci tvrdí, že v noci viděli v mlze tři červená světla. A psi z nedalekých domů se dodnes bojí přiblížit k tomuto místu"
Povšimněte si razantní změny názoru na tvar obrazce tak typickou pro lidi, kteří si na vědce jen hrají, a mlží a mlží... Jsou i tací, kteří se snaží vyluštit zprávu zašifrovanou v obilných klasech a dokonce se jim to daří. Poslyšte reakce církve na jiný výtvor CircleMakerů:
"Obrazce viděl i můj kolega, který je věřící člověk. Na druhý den po nálezu farář při kázání informoval o tom, že po Loučce koluje Panenka Maria z Růže a její symbol je právě stylistický kříž s rozvětvením - stejný, jaký je zobrazen v obilí," uvedl Mutina. Jeho kolega poznal údajně i druhý symbol v blízkosti Valašského Meziříčí, kterým má být Boží oko. "Taková malůvka je podle jeho slov na oltáři v novojičínském kostele," dodal.
Lékař se později přišel podívat na rozvětvený kříž osobně. "Klásky jsou kladeny od středu stejnoměrně všemi směry. Zajímavé je i jejich rozložení v koncích obrazce. Není ohnuté či polámané, ale ležící klasy přesně zapadají vždycky mezi dva klasy stojící," přiblížil.

Bermudský trojuhelník

31. august 2007 at 14:56 | diceros
Jsou lidé, kteří v tajemná zmizení lodí i letadel, stejně jako v údajných UFO, startujících v tomto zeměpisném sektoru u Floridy spatřují jen reklamní triky na přilákání turistů k bermudskému souostroví. Dá se říci, že tímto humbukem podobné senzace jako je lochnesská obluda, kterou dosud nikdo neobjevil. Na druhé straně jsou i tací, kteří legendám o zrádném bermudském trojúhelníku věří i bez výhrad.
V poslední době však fenomén bermudského trojúhelníku pomalu upadá. Nejspíš to bude tím, že přibývá letadel a lodí, které se tudy pohybují bez úhony. A tyto počty převyšují počty těch, co nenávratně zmizely beze stop. Podezření, že bermudský trojúhelník tvoří jakousi nebezpečnou geografickou zónu na mapě světa, stále přetrvává.
Nikde není zcela popsáno jak velký mám být bermudský trojúhelník. Některé knihy vypovídají o stovkách a jiné o tisících kilometrech. Z tohoto uvedeného nesouladu vyplývá, že bermudské trojúhelníky jsou přinejmenším dva - malý a velký. A ať se vezme jakýkoliv z nich v každém se odehrály desítky neuvěřitelných katastrof.
Na první pohled tento nevídaný úkaz přivolával seriózní badatele, různých fyziků, oceánografů, meteorologů.
Drtivá většina se nakonec shodla v jediném závěru, že ať už byly katastrofy lodí či letadel, pohybujících se v inkriminované zeměpisné oblasti měly s největší pravděpodobnosti přirozený původ. V Bermudském trojúhelníku se totiž přišlo na řadu pozoruhodných přírodních jevů, ověřování není zdaleka ukončeno, avšak se již dostavily první výsledky. Tak můžeme věřit nebo nevěřit v nadpřirozené síly a polemizovat. . .
Největší záhadou byly nálezy lodí bez posádky. Přitom se neobjevily nějaká větší poškození plavidla všechno vypadalo tak, jakoby posádka opustila loď náhle, bez jakýchkoliv stop. Lidé zkrátka zmizeli a ani jejich mrtvá těla nebyla nikde nalezena.
Právě v této souvislosti vědci zjistili zajímavé skutečnosti. Ukázalo se, že působením několika mořských proudů, které se v částech bermudského trojúhelníku objevují, se zde střetávají a vzájemně na sebe různorodě působí, většinou pak vznikají víry, kterým se říká ringy. Mají za následek, že pokud se do jejich vlivu dostane loď, pak velmi rychle ztrácí svou rychlost, poté následuje ztráta směru. Tyto víry jsou hrozbou zejména pro plachetnice, které tvoří nejpočetnější ztráty v bermudském trojúhelníku a podivná zmizení.
Někdy tyto proudy mají průměr až 100 km a posádka lodi je prakticky ani nezpozoruje až do té chvíle, kdy je na jakýkoliv manévr pozdě. Hloubka obřích ringů je více než 500 metrů a lodě stahuje svou silou stále níž a níž.
Dostane-li se loď do takovéhoto víru, zdaleka to však neznamená, že musí být zákonitě vtažena do hlubin oceánu. Docela lidé zpanikaří a snaží se utéct, skákají přes palubu, pokouší se uniknout v záchranných člunech a právě tyto pokusy je mohou dostat přímo do jisté záhuby. Šanci na přežití by měli, kdyby nepanikařili a čekali by na to, až se vír ustálí a docela vymizí, tak rychle jako se objevil.
To však byla zatím jen jedna teorie, další teorie je uváděna na podkladu infrazvuku. V každém z nás vzniká jemné chvění s velice nízkou frekvencí. Pokud se fáze infrazvuku neshoduje s rytmem lidského organismu, jeho vlastní infrazvukovou rezonancí, dochází ke zpomalování krevního oběhu a k srdeční zástavě. Infrazvuk tak o určitých frekvencích tak způsobuje smrt. Infrazvuk však nemusí vždy způsobit smrt, ale vyvolává vážné bolesti a poruchy, mimu jiné také panický strach vedoucí dokonce až k šílenství.
Je dokázáno, že infrazvukové vlnění vzniká i při bouřích. Vlny infrazvuku se mohou šířit takovou rychlostí, že dokážou zasáhnout posádky ve vzdálenosti stovek kilometrů od epicenter těchto bouří. Tak může bez zjevných známek násilí zemřít celá posádka nebo ve vzniklé hrůze paniky z lodi vyskákat do moře.
Další pozoruhodností jsou zvláštní vzdušné světelné jevy, ty jsou způsobeny vznikem statické elektřiny.
Velmi je zajímavé, že došlo k nejvíce katastrofám v době úplňku Měsíce. Nelze vyloučit, že vlivy Měsíce vyvolávají pohyby ionizovaného vzduchu. Vlivy měsíce pak vyvolávají určité pohyby ionizovaného magmatu v hlubinách Země. V důsledku toho jsou pak různé magnetické anomálie, při nichž navigační zařízení přestává fungovat, což je již experimentálně ověřeno.
Jedním ze závažných jevů v bermudském trojúhelníku jsou časté, lokálně omezené a velmi rychle odeznívající uragány a cyklóny. Vznikají především v letních měsících díky intenzivnějšímu odpařování mořské vody. Vznikají různé cyklóny, které lze jen těžko předpovídat a nemusejí je zaregistrovat ani družicové systémy. Dostane-li se nepřipravená loď do takové bleskurychlé změny počasí, může teda nastat katastrofa. Zmizí pod mořskou hladinou v nenávratnu a třeba i stovky a tisíce kilometrů daleko. Ve vzduchu na letadla číhá podobné nebezpečí.
I přes všechna zjištění vědců však zůstává nadále určité procento případů záhadných zmizení, které se ještě nepodařilo zcela objasnit. Mohou se za tím skrývat různé fenomény, které dosud nikdo neobjevil.
Přesto je možné konstatovat, že množství anomálních přírodních jevů je zde vyšší než v kterékoliv jiné části světa.
Ale možná, že se za tím vším skrývá i něco jiného, možná poodhalení jiných vědců poukáže, že se zde přece jenom dějí nějaké záhady, ale asi to nebudou zrovna únosy mimozemšťany, ale třeba nějaké skryté síly . . . Můžeme se stále jen dohadovat a čekat na to až se vše vyjasní . . . ale to už potom nebude ta záhada, která se o bermudský trojúhelník opírala . . . Můžeme jen doufat, že ta sama záhada nevyšumí v jednom velkém oceánu záhad, které se již dokázalo potvrdit, že záhadami nejsou . . . a aby z bermudského trojúhelníku nezbyla jen pouhá legenda vyprávěna za dlouhých zimních večerů . . .

Aforizmy

30. august 2007 at 14:59 | diceros |  SMS
Svet nebol nikdy iný, než aký je teraz.
Chamtivý i štedrý, statočný i zbabelý.
A medzitým nemohli by sme žiť bez smiechu.

Romantické

30. august 2007 at 11:25 | diceros |  SMS
Ty si moje slniečko a ja som kvietok, ktorý bez teba ďalej nerastie. Keď mi nesvietiš nechcem ďalej žiť. Tak ako krásne rastiem, tak moc ťa ľubim!

Havária ruskej jadrovej ponorky Kursk

30. august 2007 at 10:59 | diceros

Havárie ruské atomové ponorky

12. srpna 2000 havarovala ruská atomová ponorka Kursk třídy Oskar II z dosud ne zcela jasných příčin. Stalo se tak asi 280 kilometrů od Murmansku. Ponorka klesla na dno v hloubce 108 metrů. Se vší pravděpodobností byl poškozen předek ponorky, kde je soustředěna většina posádky. Jak již je v ruských krajích zvykem, ne všichni zodpovědní si uvědomují, že již nežijí v době studené války. Tak byl vývoj celé katastrofy zahalen tajemným mlčení ruské strany a nepříliš ochotnou spoluprací s Norskem a Velkou Británií, které nabídli pomoc. Britská ponorka LR5 nebyla vůbec použita, norští hlubinní potápěči se k ponorce dostali až po více než 10 dnech, kdy jí nalezli zatopenou vodou a beze známky života. Ani jeden ze 118 námořníků nepřežil.
Někteří námořníci však mohli přežít pokud by ponorka měla záchrannou kapsli pro trosečníky. Ale je otázkou, zda by to bylo co platné, neboť při požáru ponorky Komsomolec před 11 lety se ukázalo, že kapsli neumí nikdo ovládat.
V pondělí 28. srpna ruský prezident Vladimír Putin oficiálně poděkoval Norsku za pomoc. Oznámila to Putinova tisková služba s tím, že prezident vyjádřil poděkování telefonicky norskému premiérovi Jensi Stoltenbergovi. Dále prý dal Putin najevo, že by chtěl s Norskem uzavřít smlouvu o spolupráci při záchranných akcích v Barentsově moři.
Ponorky třídy Oskar II patří do třídy útočných ponorek, jsou kromě min a torpéd vyzbrojeny i 24 balistickými střelami schopnými nést jaderné hlavice. Havarovaná ponorka Kursk pravděpodobně byla na rutinní cvičné plavbě a jaderné nálože nenesla. Také její reaktory byly po havárii automaticky utlumeny, podle norských záchranářů nedošlo k úniku radioaktivity.
Jak dnes oznámila agentura Interfax s odvoláním na jednoho z členů komise, která vyšetřuje příčiny havárie, ponorka Kursk měla vyzkoušet nový typ zbraní. Vztahovalo se na ní tedy státní tajemství. Tato informace možná trochu osvětluje záhadné chování a tajemné mlčení zodpovědných činitelů.
ms podle denního tisku a zpravodajství tiskových agentur 28. 8. 2000

Co se vlastně stalo

Z dosud neznámých příčin došlo 12.srpna 2000 k havárii, která vedla k vážnému poškození přídě a potopení ponorky do hloubky 108 metrů. Z dostupných informací se zdá být příčinou potopení Kursku exploze ve zbrojní sekci ponorky během cvičení. Explozi potvrzují i dvě americké ponorky, které se tou dobou zdržovaly v blízkosti ponorky Kursk i norská seizmologická stanice Norsar.
S největší pravděpodobností došlo k výbuchu bojové hlavice torpéda nebo protilodní střely v torpédometu, který roztrhl tlakový plášť na přídi ponorky. Katastrofální účinky výbuchu, který fatálně poškodil trup ponorky, jinak konstruovaný tak aby vydržel i výbuch běžného torpéda mají na svědomí asi nová torpéda, kterými byl Kursk v roce 1988 vyzbrojen. Starší torpéda, kterými byly ponorky třídy Oskar původně vyzbrojeny, byly poháněny elektrickou energií z baterií obsahující stříbro a odpalovány byly pomocí stlačeného vzduchu. Nová torpéda jsou poháněná tekutým palivem, který byl zavrhnut už v osmdesátých letech mimo jiné pro jeho velkou výbušnost. Ruské námořnictvo nebylo s novými torpédy spokojeno, ale z důvodu nižší ceny bylo donuceno je používat. K výbuchu mohlo dojít poté co ponorka kvůli navigační chybě narazila na dno moře nebo při pokusu odpálit torpédo. To explodovalo v torpédometu, který je umístěn mezi vnitřním a vnějším trupem ponorky a roztrhnulo vnější plášť Kursku od přídě až k věži.
Další příčinou havárie by mohla být i srážka s jinou ponorkou. V oblasti manévrů ruského vojenského námořnictva se zdržovaly dvě americké ponorky. Washington sice popírá, že by se ke Kursku přiblížily, ale souhlas s inspekcí těchto ponorek ruským činitelům neudělil. Týdeník Versija-Sověršenno sekretno dokonce uveřejnil satelitní snímky norské a britské námořní základny zachycující ponorku v opravě s tvrzením, že mohla hrát roli v havárii Kursku.
Podle jiné zprávy deníku Berliner Zeitung z počátku září měl být Kursk potopen protiponorkovou raketou Granit s novým typem hlavice vypálenou z křižníku Petr Veliký. K tomuto závěru prý dospěla vyšetřovací komise, kterou řídil sám šéf FSB Nikolaj Patrušev. Podle její zprávy raketa rozrážela vodu do vzdálenosti 20 km od lodi a pak na palubě křižníku zaznamenali výbuch ponorky, po němž následoval další. Ruské námořnictvo však tuto zprávu deníku Berliner Zeitung, který se odvolává na Federální bezpečnostní službu (FSB) popřelo. Podle mluvčího ruského vojenského námořnictva Igora Dygalova je taková nehoda v průběhu cvičení vyloučená, protože povrchové lodě a ponorky operují v přesně vymezených výcvikových zónách a během cvičení se prý nikdy nepoužívá ani ostrá munice.
Příčinou výbuchu mohl být i střet s minou z druhé světové války nebo havárie v prvním torpédovém úseku, který měl za následek vnitřní výbuch…

Lži a pravda o osudu ponorky Kursk

Havárie ponorky

Ruské námořnictvo v pondělí 14. srpna oznámilo, že ponorka Kursk přistála v neděli na dně Barentsova moře kvůli technické závadě. Ponorka podle představitelů námořnictva není poškozena a dovnitř nevnikla voda. Posádka údajně zastavila jaderný reaktor ponorky. Ve skutečnosti k havárii došlo již v sobotu 13. srpna. Na palubě došlo k výbuchu, ponorka se naplnila vodou a začala se potápět. Až v sobotu 20. srpna přiznali představitelé námořnictva, že ponorka utrpěla rozsáhlé poškození. Jaderný reaktor zastavily automatické bezpečnostní systémy.

Kontakt s posádkou

Mluvčí námořnictva Igor Dygalo v pondělí 14. srpna tvrdil, že záchranáři jsou s posádkou v rádiovém spojení. Podle úterního vyjádření zástupce velitele námořnictva posádka neustále komunikuje se záchranáři klepáním do pláště ponorky. Ve skutečnosti od potopení ponorky nebyl s posádkou nikdo v rádiovém spojení. Poslední signál zaznamenali záchranáři v pondělí 14. srpna. Podle ministra obrany Sergejeva klepala posádka na plášť ponorky signál "SOS, voda".

Životy posádky

Mluvčí Dygalo v pondělí oznámil, že dle signálů z paluby jsou všichni členové posádky naživu. Naděje na jejich záchranu je podle něj veliká. Úřady dementují spekulace o smrti posádky. Ve skutečnosti většina posádky zahynula do několika minut po havárii. Prezident Putin v pátek řekl, že již od prvního dne věděl, že pravděpodobnost přežití členů posádky je "velice malá". Představitelé námořnictva oznámili až v sobotu, že havárii s největší pravděpodobností nikdo nepřežil.

Záchranná operace

Podle úřadů spustili záchranáři k ponorce v pondělí potápěčský zvon a dodávají posádce kyslík a elektřinu. Práci ztěžuje počasí a proudění vody. Prezident Putin v pátek oznámil, že ani zahraniční týmy by kvůli počasí neměly naději na úspěch. Vicepremiér Klebanov v neděli prohlásil, že norští potápěči nemohou otevřít vstupní poklop ponorky kvůli jeho velkému poškození. V pondělí nebyly podniknuty žádné kroky k záchraně posádky. Záchranáři pouze filmovali místo havárie. Rusko v současné době nedisponuje týmem hloubkových potápěčů ani vybavením, které mu nabídly USA a Británie. Západní odborníci tvrdí, že počasí ani proudění vody nemá na fungování podmořského vybavení vliv. Norští potápěči otevřeli vstupní poklop ponorky za 25 minut.

Černobyľská havária

30. august 2007 at 10:54 | diceros

Černobyľská havária

Černobyľ
Černobyľ
Černobyľská havária sa stala 26. apríla 1986, v černobyľskej jadrovej elektrárni na Ukrajine (vtedy časť Sovietskeho zväzu). Ide o najhoršiu jadrovú haváriu v histórii jadrovej energetiky. V priebehu absurdne riskantného pokusu vtedy došlo k prehriatiu a následne explózii reaktora a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú časť Sovietskeho zväzu, Východnú Európu a Škandináviu. Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a presídlenie asi 200 000 ľudí. Približne 60 % rádioaktívneho spadu skončilo v Bielorusku. Nehoda zvýšila obavy o bezpečnosť sovietskeho jadrového priemyslu, spomalila na mnoho rokov jeho expanziu a zároveň nútila sovietsku vládu prehodnotiť mieru utajovania. Nástupnícke štáty po rozpade Sovietskeho zväzu - Rusko, Ukrajina a Bielorusko dodnes nesú bremeno pokračujúcich nákladov na dekontamináciu a liečenie ochorení spôsobených černobyľskou haváriou. Je ťažké presne zaznamenať počet úmrtí spôsobených udalosťami v Černobyle - odhady sa pohybujú od stoviek po stovky tisíc. Problém je stále široko diskutovaný a jeho dlhodobým dopadom sa stále celkom neporozumelo.

Havária

V sobotu 26. apríla 1986 o 1:23:58 miestneho času sa vo štvrtom reaktore černobyľskej elektrárne (známom ako Černobyľ-4) odohrala katastrofálna parná explózia, ktorá vyústila do požiaru, série ďalších explózií a roztaveniu jadra reaktora.

Príčiny

Katastrofa je pripisovaná zlému návrhu reaktora a chybám, ktoré urobili operátori, keď porušili procedúry potrebné k zaisteniu bezpečného chodu elektrárne. Rovnako ako v Three Mile Island bol druhotným faktorom prispievajúcim k havárii fakt, že elektrárenskí operátori neboli dostatočne vyškolení a oboznámení s mnohými vlastnosťami reaktora.
K príčine havárie prispelo aj to, že bezpečnostné procedúry boli niekoľkokrát obídené. Jednou z príčin bola aj nedostatočná komunikácia medzi vedúcimi bezpečnostnými pracovníkmi a operátormi čo sa týka príkazu vykonať nočný experiment. Navyše, kvôli nedostatočnému vyškoleniu, operátori dostatočne nechápali ako reaktor pracuje pri nízkom stupni reaktivity. Aby mohol byť vykonaný experiment, bolo niekoľko bezpečnostných systémov vyradených z prevádzky alebo ignorovaných.
Veľa technických rysov reaktora bolo považovaných za vojenské tajomstvá a operátori o nich nemali ani tušenia. Reaktor mal predovšetkým nebezpečne veľký kladný dutinový koeficient reaktivity (pozri ďalej). Veľmi významnou chybou reaktora bola tiež konštrukcia jeho regulačných tyčí. Regulačné tyče neboli celkom naplnené; vo chvíli, kedy sa zasúvali, bola na prvých pár sekúnd chladiaca kvapalina nahradená dutými časťami regulačných tyčí. Keďže aj chladiaca kvapalina (voda) je pohlcovač neutrónov, výkon reaktora v tej chvíli stúpol. Toto neintuitívne chovanie reaktora pri zasúvaní regulačných tyčí operátori vôbec nepoznali.

Okamžité následky

203 ľudí okamžite hospitalizovali, z nich 31 zomrelo (28 z nich na akútnu chorobu z ožiarenia). Mnohí z nich boli požiarnici a záchranári snažiaci sa dostať haváriu pod kontrolu, ktorí neboli plne informovaní, aké nebezpečné je radiačné ožiarenie (z dymu). 135 000 ľudí bolo z oblasti evakuovaných, vrátane 50 000 ľudí z blízkeho mesta Pripjať. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá počas nasledujúcich 70 rokov 2% zvýšenie úrovne rakoviny u väčšiny obyvateľstva, ktoré bolo zasiahnuté 5-12 (informačné zdroje sa rozchádzajú) EBq rádioaktívnou kontamináciou uvoľnenou z reaktora. Ďalších 10 jednotlivcov zomrelo v dôsledku havárie na rakovinu.
V januári 1993 vydala IAEA revidovanú analýzu černobyľskej havárie, prisudzujúcu hlavnú vinu konštrukcii reaktora a nie chybe operátorov. Analýza IAEA z roku 1986 pritom označovala za hlavnú príčinu havárie činnosť operátorov.
Sovietski vedci vyhlasovali, že černobyľský 4. reaktor obsahoval asi 190 ton oxidu uraničitého a produktov jadrovej reakcie. Odhady množstva uniknutého materiálu sa pohybujú medzi 13 a 30 percentami.
Záber z postihnutého mesta Pripjať
Záber z postihnutého mesta Pripjať
Kontaminovaný materiál z černobyľskej havárie nebol jednoducho rozprášený po okolitej krajine, ale roztrúsil sa nepravidelne v závislosti od počasia. Správy sovietskych a západných vedcov svedčia o tom, že na Bielorusko dopadlo 60 % z kontaminácie, ktorá postihla územie vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Rozsiahla oblasť Ruskej federácie južne od Brjansku bola takisto kontaminovaná, rovnako ako časti severozápadnej Ukrajiny.
Na začiatku bol Černobyľ utajovanou katastrofou. Počiatočné dôkazy, že sa stala veľká jadrová havária, nepriniesli sovietske zdroje, ale pochádzajú zo Švédska, kde 27. apríla pracovníci Forsmarkskej jadrovej elektrárne (približne 1 100 km od Černobyľa) našli rádioaktívne častice na svojom oblečení. Švédske hľadanie zdroja rádioaktivity ako prvé naznačilo vážny jadrový problém v západnej časti Sovietskeho zväzu, potom, ako bolo zistené, že problém nie je vo švédskych elektrárňach.

Dopad na Slovensko

Vzdušné prúdy kontaminované výbuchom preleteli nad územím Česko-Slovenska celkovo trikrát: 30. apríla, 3.4. mája a 7. mája 1986. Prvý a tretí prechod zasiahol celé územie Česko-Slovenska, druhý prechod sa vyhol strednému a východnému Slovensku a zasiahol len jeho západnú časť. Keďže pršaním sa z rádioaktívneho mraku uvoľňuje veľké množstvo rádioaktívnych látok, najväčšie škody vznikli práve na takýchto územiach.
Zo správy Inštitútu hygieny a epidemiológie z roku 1990 vychádza, že nadmerné zamorenie bolo zaznamenané v okresoch:
Obyvatelia Slovenska boli vystavení vplyvu rádioaktívnych látok v dvoch vlnách: Prvé týždne po havárii a počas zimy 1986/1987, čiže v období, kedy sa spotrebovávali obilniny z tohoročnej úrody a konzumovalo sa mlieko a mäso zo zvierat kŕmených senom skoseným na jar a leto 1986.
Evakuácia
Opustená dedina v uzavretej zóne
Opustená dedina v uzavretej zóne
Sovietski zodpovední činitelia začali evakuáciu obyvateľov z oblasti Černobyľu 36 hodín po havárii. V máji 1986, o mesiac neskôr, už boli premiestnení všetci, ktorí žili v okruhu 30 km okolo elektrárne (asi 116 000 ľudí).
Podľa správ sovietskych vedcov bolo 28 000 km² kontaminovaných 137Cs s úrovňou vyššou než 185 kBq/m². V tejto oblasti žilo približne 830 000 ľudí. Asi 10 500 km² bolo kontaminovaných 137Cs s úrovňou vyššou než 555 kBq/m². Z tejto plochy približne 7 000 km² leží v Bielorusku, 2 000 km² v Ruskej federácii a 1 500 km² na Ukrajine. V tejto oblasti žije asi 250 000 ľudí. Ich správy potvrdil International Chernobyl Project Mezinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
Dnes je oblasť okolo elektrárne, ktorá bola predtým úplne evakuovaná, rozdelená na dve zóny. V tej prvej žije asi 600 starších ľudí, ktorí sa do oblasti dobrovoľne vrátili a dostávajú peňažný príspevok od štátu, ten im zaisťuje tiež dovoz jedla a vody z nezamorených oblastí. Do druhej, tzv. mŕtvej zóny majú prístup len vedci a exkurzie.

Elektráreň po havárii

Problémy samotnej elektrárne sa katastrofou vo 4. reaktore neskončili. Ukrajinská vláda ponechala kvôli nedostatku elektriny v krajine tri ostávajúce reaktory v prevádzke. V roku 1991 poškodil požiar reaktor číslo 2 a zodpovední činitelia prehlásili, že je neopraviteľne poškodený a odpojili ho. Reaktor číslo 1 bol odstavený v novembri 1996 ako časť dohody medzi ukrajinskou vládou a medzinárodnými organizáciami ako je IAEA o ukončení činnosti elektrárne. V novembri 2000 ukrajinský prezident Leonid Kučma počas slávnostného ukončenia prevádzky osobne stlačil vypínač 3. reaktora a odstavil tým definitívne celú elektráreň.

Potreba budúcich opráv

Sarkofág nedokáže trvale účinne uzavrieť zničený reaktor. Narýchlo urobená konštrukcia, v mnohých prípadoch vybudovaná na diaľku priemyselnými robotmi, má za následok jeho rýchle starnutie a ak by sa zrútil, mohol by sa uvoľniť ďalší mrak rádioaktívneho prachu. Bolo prediskutovaných mnoho plánov na výstavbu trvalejšieho puzdra, ich realizáciu však doposiaľ brzdila korupcia. Väčšina peňazí, ktoré venovali zahraničné krajiny na pomoc Ukrajine boli vyplytvané neefektívnym rozvrhnutím stavebných zmlúv a celkovým riadením alebo boli jednoducho ukradnuté.
Pod sarkofágom zostalo po havárii asi 5-10 % paliva reaktora, čo predstavuje rádioaktivitu asi 18 miliónov Ci. Rádioaktívny materiál sa skladá zo zvyškov jadra, prachu a láve podobných "palivo obsahujúcich materiálov" (FCM), ktoré tiekli vrakom budovy reaktora, než stuhli do keramickej formy. Podľa triezvych odhadov sa pod železobetónovým obalom nachádzajú najmenej 4 tony rádioaktívneho prachu.
Do betónu pokrývajúceho reaktor presakuje voda a vyplavuje rádioaktívne materiály do okolitých podzemných vôd. Vysoká vlhkosť vnútri krytu prispieva k ďalšej erózii jeho oceľovej konštrukcie

UFO

30. august 2007 at 10:36 | diceros

UFO

Ilustrácia UFO
Ilustrácia UFO Čierny trojuholník Čierny trojuholník Poštová známa z bývalého Sovietskeho zväzu Poštová známa z bývalého Sovietskeho zväzu
UFO alebo ufo (pôvodne skratka z angl. unidentified flying object; po slovensky neidentifikova(teľ)ný lietajúci predmet) je úkaz na oblohe, ktorého pôvod nie je z rôznych príčin zistiteľný. Slangovo je to len označenie pre dopravný prostriedok mimozemskej civilizácie, a ak má tanierovitý tvar nazýva sa aj lietajúci tanier. Údajní svedkovia najčastejšie opisujú útvary tanierovité (disky), trojuholníky (najmä v 90. rokoch 20. storočia), gule a valce.
Veľa ľudí tvrdí, že každé UFO je mimozemská technológia, väčšina vedcov však tvrdí, že na potvrdenie tejto teórie neexistuje dostatok dôkazov.

Výskum

Výskumom ufa sa zaoberá ufológia a paleoastronautika. Ide spravidla o súkromné aktivity. Dosť špecifická je problematika údajných kontaktov s posádkami UFO, ako aj problematika tzv. únosov (angl. abduction) do UFO a implantátov od posádky UFO, ktorej sa venujú niektorí psychológovia (napr. John Mack).
Moderný výskum UFO delí UFO na 6 hlavných kategórií:
 • noctural lights - zvláštne nočné svetelné zjavenia
 • daylight disc (DD) - disky a podobne pozorované cez deň
 • close encounter of the first kind (CE-I) - blízke stretnutie prvého druhu - objekty vo vzdialenosti max. 150 m od svedka
 • close encounter of the second kind (CE-II) - blízke stretnutie druhého druhu - CE-I vzájomne fyzikálne pôsobiace s okolím (napríklad elektromagnetické rušenie)
 • close encounter of the third kind (CE-III) - blízke stretnutie tretieho druhu - CE-I a CE-II s pozorovaním bytostí
 • close encounter of the fourth kind (CE-IV) - blízke stretnutie štvrtého druhu - únosy ľudí

Dejiny

Zvláštne úkazy na nebi boli zaznamenané v celej histórii. Niektoré boli vysvetlené ako kométy, či meteory, iné ostali neobjasnené. Armáda Alexandra Veľkého v roku 329 pred Kr. videla "dva strieborné štíty" na oblohe. 14. apríla 1561 obloha nad Norimbergom v Nemecku bola údajne zaplnená veľkým množstvom valcovitých a guľovitých objektov zdanlivo zapojených vo vzdušnej bitke.
UFO sa v minulosti vysvetľovalo ako zlé znamenia, anjeli, a iné náboženské znamenia. Za nadprirodzený fenomén hodný vedeckého výskumu sa začalo UFO považovať bezprostredne po 2. svetovej vojne, keď bol vytorený aj výraz "UFO" (pozri aj foo fighter).
Pravdepodobne najviac disktutovaným prípadom je prípad z 2. júna 1947 z mesta Roswell v Novom Mexiku v USA. Na oblohe bol vtedy pozorovaný predmet v tvare disku a miestny farmár vraj potom našiel na svojom pozemku vzdialenom asi 110 km od Roswellu vrak lietajúceho taniera. Oznámil svoj nález polícii, ktorá spoločne s armádou miesto obkľúčila, vrak odviezla na neznáme miesto a snažila sa celú vec utajiť pred verejnosťou. Ešte dlhé roky potom sa v novinách objavovali články, ktoré prinášali výpovede svedkov, ktorí sa údajne podieľali na výskume vraku a mŕtvej posádky lietajúceho taniera vykonávanom na leteckej základni Wright Field v Daytone. Udalosť sa stala námetom niekoľkých kníh i filmových predlôh, americká armáda dodnes celú záležitosť kategoricky popiera, vyhlasuje ju za výmysel senzáciechtivých novinárov; sama však dodnes niekoľkokrát zmenila oficiálnu verziu toho, čo sa v oblasti naozaj stalo.

Pokusy o vysvetlenie

Racionálne vysvetliteľné úkazy

Úkazy, ktoré sa zvyknú označovať ako UFO a majú racionálne vysvetlenie, sú napríklad:
 • pozorovanie lietadiel najmä pri štarte alebo pristávaní, vzducholodí alebo meteorologických balónov v neobvyklom nasvietení alebo pozorovaných pod zvláštnym uhlom
 • pozorovanie rakiet, družíc často vo chvíli ich zániku v atmosfére
 • atmosferické javy ako neobvyklý tvar mrakov, slnečné a mesačné svetlo, polárna žiara, kryštáliky ľadu vo vysokých vrstvách atmosféry a mnohé iné. V prípade mrakov veľmi často ide, o tzv. šošovkovité oblaky, odborne altostratus lenticularis.
 • astronomicke telesá - Mesiac, planéty, hviezdy...
 • guľový blesk
 • horiace bahenné plyny
 • meteor
 • svetlá reflektorov alebo laserových efektov odrážaných mrakmi, vzdialený ohňostroj…
 • kŕdeľ letiacich vtákov
 • halucinácia
 • úmyselné falošné hlásenie s cieľom finančného zisku, vlastného zviditeľnenia alebo aj duševnej poruchy
 • skúšky vysoko utajovaných leteckých zbraní založených na novovyvinutých technológiách alebo nových princípoch pohonu

Špekulatívne vysvetlenia

Ak nie je možné vysvetliť nejaký úkaz hore uvedenými možnosťami, často sa naskytnú špekulatívne vysvetlenia, ako napríklad:
 • návštevy kozmických lodí cudzích vesmírnych civilizácií
 • návštevy ľudí z budúcnosti, schopných cestovať v čase
 • paranormálne javy

Obrázek “http://www.alienshift.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/ufo-13.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.


Kontakty

29. august 2007 at 15:07 | diceros
Administrátor: Attila René Ambrúž
Email: diceros@azet.sk
Tel.: +421915125022
ICQ: 311-082-725
Fotografky:
Meno: Natália Brutovská
Email: Natalka2311@azet.sk
Tel.:+421907346693
ICQ: 447-884-364
Meno: Brigita Balážová
Email: divosky428@azet.sk
Tel.: +4219-- --- ---
ICQ: 257-739-736
Meno: Lucia Ligartová
Email: maciatko041@azet.sk
Tel.: +4219-- --- ---
Skype:Alice Deejay

27. august 2007 at 9:59 | diceros